Válási mediáció

Milyen esetekben?

Milyen esetekben?

A válási mediáció a szakmánkban egy tágabb fogalom a hétköznapi értelemben használthoz képest:

Minden olyan esetet ide sorolunk, amikor egy párkapcsolat valamely formájának felbomlásáról van szó. Lehet az maga a házasság, élettársi kapcsolat, egyéb párkapcsolati forma. Előfordul, hogy már külön élnek, és vita van a közös gyermeküket érintő kérdésekben, a szülői szerepek gyakorlásában. Lehet ez a szülő feladatokkal kapcsolatos, vagy a külön élő szülővel való kapcsolattartás nem működik, vagy vita van a tartásdíjban.

Amikor megszűnik a felnőtt kapcsolat, a szülőtársi viszony akkor is fennmarad, ami egy új együttműködés kialakítását kívánja meg. Adott esetben a korábbi párkapcsolatból fakadó sérelmek továbbra is beárnyékolhatják a megváltozott szülői szerepek megélését, aminek a gyermekük issza meg a levét.

Ahhoz, hogy védeni, támogatni tudja a gyermekét a megváltozott élethelyzetben, Önnek is jól kell lenni, hogy legyen ereje, ideje arra, hogy a gyermeknek a biztonságot nyújtsa. Egyszerűen tudatosítani kell, hogy a gyerek nem veszhet el a felnőtt élet zűrzavarában.

A válási mediációban különösen igaz, hogy érzelmek, sérelmek akadályozhatják a racionális döntéseket, ráadásul a gyermek sorsát is érintően.

Ezen a területen kidolgozandó megállapodásukban érintünk valamennyi kérdést, amelyek rendezése szükséges ahhoz, hogy házasságukat közös megegyezéssel felbontsák, oly módon, hogy azt a bíróság egyezséggel jóváhagyja. Ezzel bármilyen későbbi vita esetén a vállalásaik végrehajthatók lesznek.

Ezzel megvalósul az az igény: hogy maguk döntöttek a saját életükről, saját vállalásaikat tartalmazza a megállapodás, megfelel a jogszabályoknak, és az egyezségük jóváhagyásával jogi kötelező erővel bír majd a határozat.

Mediáció lehet: per előtt, és akkor is, ha már elkezdődött a per. Lehet, hogy ezt a szülők önként vállalják, de van, hogy egy per során a bíróság kötelezi őket a mediációra. Utóbbi esetben is fordulhatnak hozzám. Egy biztos, sosem késő leülni, megbeszélni, tisztázni Önmagukért és a gyermekükért.

Mit veszítenek, ha nem tudnak maguk megállapodni, és perre kerül a sor? Hosszasan sorolható: időt, pénzt, önbecsülést, nyugalmat, a saját döntés esélyét, megnyugvást és az új életük békés alapjait.

És minek teszik ki maguknak? Hosszú pereskedés, halmozódó ügyvédi költségek, távolodás a szülői együttműködéstől. És ne legyenek illúziói senkinek, ha nem beszélnek róla, a „front megnyitása” akkor is hatással van a mindennapi lelki egyensúlyukra és a gyermekük életére is. Nem gondolom, hogy bármely szülő szeretné kitenni magát kínos szakértő vizsgálatoknak – nem beszélve arról, hogy a gyerekét is belesodorja; ahol azt vizsgálják a hozzáértők, melyikük az alkalmasabb szülő, milyen a szülői képességük, mik a hiányosságaik. Ahol a környezettanulmányokkal az életüket nagyítóval elemzik, szomszédok, tanárok mondanak Önökről véleményt – esetekben őket is kellemetlen helyzetbe hozva ezzel. És jusson eszükbe, ilyenkor mindezt a gyereknek is át kell élni.

Ezt senki sem szeretné, csak egyszerűen belesodródik, mert a tehetetlenség, a düh, a tanácstalanság vagy egyéb józan észt behomályosító érzelem elfeledtette vele, hogy tud észszerűen is dönteni.

 

A megállapodás

Megállapodás

Mit tartamaz a megállapodás? Amit a törvény előír, és amit ezen felül szeretnének.

A mediációban kitérünk:

 • minden olyan kérdésre, amit Önök lényegesnek tartanak,
 • és azokra, amiket adott ügyben a jogszabály előír – házasság felbontása esetén (un. járulékos kérdések): a közös gyermek szülői felügyeleti joga, különélő szülő és gyermek kapcsolattartása, a gyermek tartása, a házastársi közös lakás használata, valamint megállapodás a házastársi tartásról.

Ha a házasság felbontásánál vagyonjogi kérdéseket is szeretnének rendezni:

 • erről is megállapodhatnak
 • a törvény rendelkezéseitől eltérően is megegyezhetnek
 • ha megegyezéssel osztják meg vagyonukat, olyan megoldást is választhatnak, melyben közös családi érdekeikre is gondolnak pl. gyermekük jövőjére

A vagyonjogi kérdések rendezése nem tartozik a kötelező járulékos kérdésekhez, ami azt jelenti, ha ebben nem tudnak megállapodni, attól még a házasság felbontása közös megegyezéssel lehetséges.

De: nagyon gyakori, hogy a járulékos kérdésekhez tartozó témákhoz kapcsolódnak vagyonjogi kérdések, illetve az érintettek ezt egységesen kezelik, pl. bizonyos konszenzus felé hajlanak, abban az esetben, ha a házasságukat érintő vagyonról is megegyeznek. Így elkerülhetetlen a megegyezés érdekében beszélni ezekről.

A házassági vagyonjog témája, rendezése, jogi természete más a mediációban, mint a házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdések. De ezekben az esetekben is tapasztalom, hogy az érzelmek akadályai lehetnek a megegyezésnek. Fontos tudni, hogy a mediációban minden vagyonjogi kérdést lehet érinteni, a vagyoni viszonyaik rendezésének alapjait le lehet fektetni. Előfordult, hogy ingatlanhirdetéseket néztünk a megbeszéléseken, tájékozódva arról, hogy az adott környéken, milyenek az ingatlanárak.

A vagyon megosztásához azonban a törvény előírásai szerint ügyvéd által ellenjegyzett okirat szükséges, ez alkalmas arra, hogy a megállapodásukkal a kívánt joghatást elérjék. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy: számolunk, egyeztetünk, időként „viharos” vitákban tisztul ki a kép. Listát írunk arról, hogyan legyen a vagyon megosztása. Ezt belefoglaljuk a mediációs megállapodásba. Ez a rész nem a házasságuk felbontásához kell, hanem egy külön része a megállapodásuknak. Ennek tartalmát az ehhez értő ügyvéd foglalja okiratba az Önök elmondása alapján úgy, hogy megfeleljen a jogi előírásoknak, és alkalmas legyen a vagyonuk jogi megosztására. (pl. beadható cégbírósági vagy ingatlannyilvántartási eljárásban.)

Ügyvéd a mediációban: Ha van jogi képviselőjük, tanácsait igénybe vehetik, és ezt javaslom is. A támogató ügyvéd szakértelmével segítheti a megegyezést. 

Gyermek a családban

Gyermek a családban

A gyermek érdeke a családjogi elvek fő pillére: ha fontos Önöknek a gyermekük, azon kell dolgozni, hogy a személyes nehézségeiknek, vitáiknak ne legyen áldozata a gyerek, aki a válási helyzetet készen kapta. A szülők viszálya még több terhet ró a gyermekre. Csak képzelje magát az ő helyzetébe!

Gondolják meg, egy válási folyamat feldolgozásán – persze egyénenként másképp-, de maguknak az érintetteknek is végig kell menni! Lehet, hogy nincs hangos szó, de a gyerek akkor is érzi, ha valami nincs rendben, ha nem beszélnek róla.

És ahogy a gyermek nő, a korával járó változások újabb szülői feladatokat adnak. A gyermeknek is megvannak a maga gondjai, örömei, kihívásai, miért kellene őt tovább terhelni azzal, hogy a szülők nem tudják a szülőtársi szerepüket a gyerek felé támogatóan megélni?

 • A gyermek érdekében a szülőknek minden esetben együtt kell működniük, akkor is, ha a szülők nevelési elvei, életvezetése eltérő.
 • A gyermekek jogaira nem csak a párkapcsolatok felbomlásánál, a házasság megszűnésénél kell figyelni, hanem a kapcsolatok fennállása alatt is.
 • Ezek a jogok egyformák, akár házassági kötelékben született a gyermek, akár nem.
 • Szerető szülőkkel is előfordul, hogy a válás során elsősorban magukra és egymásra figyelnek és csak utána a gyermekre. A mediáció segít ebből a helyzetből kimozdulni, és másképp tekinteni családi életük rendezésére.
 • Ha szülők nem egyeznek meg, a gyerekkel kapcsolatos kérdésekben a bíróság vagy a gyámhatóság dönt.
  Ezzel a döntéssel valamelyik fél valószínű elégedetlen lesz, ami új alap a további vitához.

A szülők válása után is (illetve házasság nélkül, ha közös útjaik elválnak) lehet közös a szülői felügyeleti jog, de csak akkor, ha ebben megállapodnak.

Image
Dr. Borda Katalin
mediátor, családjogi szakjogász
Telefon: +36 20 396 50 80
E-mail: mediacio@drbordakatalin.hu