Öröklési viták

Az öröklési vita a válás mellett a családi élet azon területe, ahol az érzelmek akadályozhatják, hogy megtalálják az észszerű megoldást.

Egyezség: olyan megoldásokat is belefoglalhatnak, amik egy perben nem biztos, hogy lehetségesek.

Gyorsaság: a rendezetlen vagyoni viszonyok az idő múlásával komoly anyagi terhet jelenthetnek, és megakadályozhatják, hogy a hagyatékot a jogosult ténylegesen élvezze.

Mikor javasolt a mediàció?

Az örökösök érdekei, jogai sokféleképpen ütközhetnek, néhány példa:

  • a törvényes és végrendeleti örökösök közti ütközés
  • érthetetlen, ellentmondásos a végrendelet
  • hagyatéki hitelezői igény merült fel
  • maga a hagyaték mértéke a vitatott, mert pl. annak egy része valójában a házastársi, élettársi vagyonhoz tartozik
  • különböző kapcsolatból származó gyermekek lesznek örököstársak
  • örökléssel a hagyaték tárgyai közös tulajdonba kerülhetnek úgy, hogy a vagyontárgyat a jogosultak ténylegesen nem tudják használni, így erre a közös vagyoni viszony megszüntetése is lehet a megoldás;

Ezek a megállapodások egyezségek lehetnek, amik beépülhetnek a hagyatéki eljárásba. Az egyezségkötések lehetséges jogi módjáról a közjegyző tájékoztatja a feleket.


Nyomtatás