Egyéb területek

Öröklési viták

Öröklési viták

Az öröklési vita a válás mellett a családi élet azon területe, ahol az érzelmek akadályozhatják, hogy megtalálják az észszerű megoldást.

Egyezség: olyan megoldásokat is belefoglalhatnak, amik egy perben nem biztos, hogy lehetségesek.

Gyorsaság: a rendezetlen vagyoni viszonyok az idő múlásával komoly anyagi terhet jelenthetnek, és megakadályozhatják, hogy a hagyatékot a jogosult ténylegesen élvezze.

Mikor javasolt a mediàció?

Az örökösök érdekei, jogai sokféleképpen ütközhetnek, néhány példa:

 • a törvényes és végrendeleti örökösök közti ütközés
 • érthetetlen, ellentmondásos a végrendelet
 • hagyatéki hitelezői igény merült fel
 • maga a hagyaték mértéke a vitatott, mert pl. annak egy része valójában a házastársi, élettársi vagyonhoz tartozik
 • különböző kapcsolatból származó gyermekek lesznek örököstársak
 • örökléssel a hagyaték tárgyai közös tulajdonba kerülhetnek úgy, hogy a vagyontárgyat a jogosultak ténylegesen nem tudják használni, így erre a közös vagyoni viszony megszüntetése is lehet a megoldás;

Ezek a megállapodások egyezségek lehetnek, amik beépülhetnek a hagyatéki eljárásba. Az egyezségkötések lehetséges jogi módjáról a közjegyző tájékoztatja a feleket.

Gazdasági élet

Gazdasági élet

 • szervezeten belüli konfliktusok - sokszor fel sem merül a peres út lehetősége, mert a felek viszonya vagy a vita természete miatt ez eszükbe sem jut, vagy nem is lehetséges
 • gazdasági szereplők egymás közti vitái
 • kényes kérdések: a mediáció védi a felek személyes vagy üzleti hírnevét
 • bizalmi helyzet, gyorsaság, kisebb költség
 • ha bármelyik félnek az a fontos, hogy olyan jogszolgáltatás történjen, ami a jövőbeni hasonló esetekben iránymutató és követendő kell, hogy legyen, ne a mediációt válassza
 • de ha épp azt szeretné elkerülni, hogy a döntés precedens értékű legyen - akkor a mediáció bizalmi jellege a perhez képest egyértelmű

Aki egy gazdasági perben rossz vagy bizonytalan esélyekkel számolhat, annak mindenképpen egy lehetőség a mediáció ahhoz, hogy ennél jobb feltételekkel kössön megállapodást.

Mi a helyzet azokkal, akik erősebb pozícióban vannak, és biztosan vagy nagy valószínűséggel nyernének egy perben?

A mediáció a megfelelő keret, ha:

 • korábbi perei, tárgyalásai során előfordult, hogy a vita rendezése elhúzódott, sok „felesleges kört” futottak
 • kénytelen volt pereskedni, pedig hajlandó lett volna egyezséget kötni
 • korábban a per elhúzódásakor pl. akár a vesztes fél fellebbezése miatt folyamatos költséget jelentett a vita rendezése
 • maguk szeretnének dönteni a saját vitáikban
 • olyan kérdéseket is szeretne egy megállapodásba belefoglalni, ami nem tárgya egy peres eljárásnak
 • bizonyos tényeket nem szeretne kiteregetni egy bíróság előtt
 • ha fontos az érzelmek kezelése
 • e nélkül nem tudnak kimozdulni a holtpontról, vagy valamelyik fél sértettsége káros lehet üzleti érdekeire
 • lehet spórolni: illetékkedvezmények egyezségkötés esetén tárgyalást követően kerül sor

A megkötött megállapodás egyezségként bírósági vagy közjegyzői végzéssel végrehajtható lesz.

Gazdasági vitákhoz szükséges szemlélet: korábban sok évet dolgoztam gazdasági környezetben, cégek jogi ügyeit intéztem, számos peren kívüli egyeztetésen, tárgyaláson vettem részt. A gazdasági mediáció vezetése némileg eltér a családjogi viták esetén betöltött mediátori szereptől, de a módszertant tekintve ugyanúgy a megoldásközpontú vitarendezés elvén működik.

Image
Dr. Borda Katalin
mediátor, családjogi szakjogász
Telefon: +36 20 396 50 80
E-mail: mediacio@drbordakatalin.hu